Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Desinfeksjonsspray


Pris kr 109,00
Fås i 75 ml

Beskrivelse:
Mot bakterier og sopp, god effekt på virus ved jevnlig bruk. Reduserer risikoen for infeksjon. Sprayen er desinfiserende og kan med fordel brukes på alt av leker, skåler og utstyr til hund og katt. Brukes etter trening/tur hvor det har vært andre dyr og personer. Vi anbefaler også å desinfisere alle steder hvor kjæledyr oppholder seg. Vær nøye med håndhygiene, vask hender og desinfiser ofte. Sprayen kan virke uttørrende på hender ved langvarig bruk. Sprayflasken er på 75 ml. som er en hendig størrelse å ta med seg overalt. Desinfeksjonssprayen er ikke korrosivt men det anbefales likevel å utføre en test på et ikke synlig sted på sensitive materialer. 

Bruk:
Ristes før bruk. Spray det som skal desinfiseres fra en avstand på ca. 30 cm i noen sekunder og la det tørke. Gjenta desinfiseringen jevnlig.

Forsiktighetsregler:
Vis forsiktighet ved bruk. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Brannfarlig. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra antennelseskilder. Irriterer øynene. Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Ved svelging, skyll munnen umiddelbart og drikk rikelig med vann. Kontakt lege og vis fram innholdsfortegnelsen.

Avfallshåndtering:
Den tomme emballasjen leveres til avfallshåndtering når den er helt tom. Kastes i henhold til offisielle/lokale forskrifter. 

Sammensetning:
<5% ikke-ioniske tensider, <5% alifatiske hydrokarboner, isopropylalkohol.

Aktive ingredienser per 100 ml produkt:
Fire typer ammoniumforbindelser 3g / kg, 78g 2-propanol.

 

KOMMENTARER